Bước 1: Truy cập vào website http://muachungbaohiem.com

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm phù hợp

  • Nếu khách hàng tìm kiếm bảo hiểm sức khỏe thì click vào mục bảo hiểm sức khỏe
  • Nếu khách hàng tìm kiếm bảo hiểm ô tô thì click và mục bảo hiểm ô tô…

Bước 3: Liên hệ với MUACHUNGBAOHIEM để được tư vấn và cung cấp thông tin yêu cầu làm bảo hiểm

  • Cách 1: Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tư vấn khách hàng.
  • Cách 2: Liên hệ thông qua email.
  • Cách 3: Liên hệ thông qua công cụ chát.

Bước 4: Nhân viên của MUACHUNGBAOHIEM sẽ đến địa chỉ của khách hàng, chuyển giấy yêu cầu bảo hiểm cho khách hàng ký và thu tiền.

Bước 5: Sau khi thu tiền và giấy yêu cầu bảo hiểm, MUACHUNGBAOHIEM sẽ cung cấp thông tin yêu cầu bảo hiểm tới Công ty Bảo hiểm để tiến hành cấp chứng nhận bảo hiểm/ thẻ bảo hiểm.

Bước 6: MUACHUNGBAOHIEM giao chứng nhận bảo hiểm/ thẻ bảo hiểm tới cho khách hàng.