BẢO HIỂM SỨC KHỎE TRẺ EM UIC

1. Điều kiện tham gia

 • Từ 12 tháng tuổi đến 18 tuổi.
 • Không bị các bệnh lý về tâm thần, bệnh phong, ung thư, hội chứng DOWN
 • Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
 • Không trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật/ trong thời gian nằm viện
 • Trẻ em được tham gia độc lập (không cần phải mua kèm với bố mẹ)

Chương trình khuyến mãi

Giảm phí 15%

Xem chi tiết TẠI ĐÂY <<<


FAMILY SHIELD – BẢO HIỂM SỨC KHỎE GIA ĐÌNH UIC 

1. Tóm tắt chương trình

 • Thai sản tích hợp với mức cao chỉ đồng 15% tại viện tư nhân quốc tế
 • Thành viên sử dụng nhiều có thể tận dụng quyền lợi từ thành viên ít sử dụng
 • Chương trình tích hợp tất cả các quyền lợi gồm nằm viện, phẫu thuật do ốm bệnh, khám ngoại trú, thai sản…
 • Chương trình bảo hiểm cho toàn bộ cho gia đình trong một gói bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam.

2. Điều kiện tham gia

 • Từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi với điều kiện là tái tục từ 60 tuổi với UIC)
 • Không bị các bệnh lý về tâm thần, bệnh phong, ung thư, hội chứng DOWN
 • Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
 • Không trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật/ trong thời gian nằm viện
 • Gia đình gồm Bố/Mẹ không quá 65 tuổi

Chương trình khuyến mãi

Giảm phí 15%
Xem chi tiết TẠI ĐÂY <<<


UIC CARE – BẢO HIỂM SỨC KHỎE CÁ NHÂN, BẢO HIỂM TAI NẠN & CHĂM SÓC SỨC KHỎE

I/ ĐIỀU KIỆN THAM GIA         

 • Từ 60 ngày tuổi đến 60 tuổi (tái tục đến 70 tuổi với điều kiện là tái tục từ 60 tuổi với UIC)
 • Không bị các bệnh lý về tâm thần, bệnh phong, ung thư, hội chứng DOWN
 • Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
 • Không trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật/ trong thời gian nằm viện
 • Trẻ em dưới 18 tuổi phải tham gia cùng bố mẹ, trên 18 tuổi được tham gia độc lập

Chương trình khuyến mãi

25%

Xem chi tiết TẠI ĐÂY <<<